Privacy

Deze verklaring geldt met betrekking tot The Fungroup BVBA. 

The Fungroup BVBA  en verhuurt attracties en materialen van kwalitatief niveau en wenst haar klanten een excellente service aan te bieden.

De website van The Fungroup BVBA en haar merken kan zonder registratie geconsulteerd worden. Als een registratie van uw persoonlijke gegevens wenselijk is, gebruiken we deze enkel na uw goedkeuring. Persoonlijke gegevens worden volgens de Belgische wetgeving vertrouwelijk behandeld.

Lees de onderstaande informatie betreffende de gegevensbescherming. Met de oproep en/of het gebruik van de informatie, de diensten, de links, de functies, of programma’s van deze website onderwerpt de gebruiker zich aan de volgende richtlijnen:

Met de ingave van de registratiegegevens verklaart de gebruiker akkoord te gaan dat deze gegevens op grond van persoonlijke interesse verwerkt zullen worden. De gebruiker stemt uitdrukkelijk toe dat de persoonsgebonden gegevens door The Fungroup BVBA en haar andere verwante ondernemingen en partners gebruikt mogen worden. The Fungroup BVBA garandeert dat de persoonlijke gegevens niet aan derden verkocht of uitgewisseld worden, noch toegankelijk zijn voor hen. Uitgezonderd de gevallen van vorderingen, handhaving of gebruik van bepalingen of om de rechten, eigendommen of de zekerheid van The Fungroup BVBA, onze gebruikers of derden te beschermen.

Voor de optimalisering van de klantenservice wordt het gebruik van ook niet-geregistreerde gebruikers van de website geanalyseerd, zodat de gebruiker door de verbetering van de browserfuncties de meest optimale inhoud kan raadplegen. Door de analyse van het gebruik van de pagina’s kan de structuur, het design en ook de lay-out in het voordeel van de gebruikers geoptimaliseerd worden. Voor dit tweede doel is The Fungroup BVBA gemachtigd om de onderliggende gegevens te raadplegen, ook als een niet-geregistreerde gebruiker de website raadpleegt. Onder webserver wordt automatisch de volgende informatie over u naar voren gebracht: uw ISP, uw IP-adres, uw webbrowsertype en de versie ervan, uw bedrijfssysteem en de URL die u gebruikt om de pagina te raadplegen.

De gebruiker verleent uitdrukkelijk zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgebonden gegevens ten behoeve van de analyse van de gebruikers, het beheer van de homepage, de verkoop van producten en diensten, alsook voor de aanmaak van een gebruikersprofiel.

Deze gegevens zijn tegen niet-geautoriseerd gebruik beschermd. De gebruiker heeft het recht om op elk moment gegevens over zijn gebruiksprofiel, de betreffende persoonsgebonden gegevens te weerhouden en een correctie of verwijdering te vragen.

Deze website wordt door The Fungroup BVBA vanuit België gecontroleerd en beheerd. The Fungroup BVBA aanvaardt geen garantie en staat er ook niet voor in dat de gegevensbeschermingsverklaring op deze website beantwoordt aan alle eisen die buiten het Belgische rechtstelsel vallen. Indien u deze website van buiten België bezoekt, dient u zich te houden aan de plaatselijke rechtsvoorschriften. Deze gegevensbeschermingsverklaring en haar toepassing valt onder het Belgische recht, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht. Gerechtelijk is dat het voor België verbonden gerecht.